2030 phải hoàn thành hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước

2030 PHẢI HOÀN THÀNH HỆ THỐNG MẠNG QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA
Thuy NguyenViết bởi: Thuy Nguyen

2030 PHẢI HOÀN THÀNH HỆ THỐNG MẠNG QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA

2030 phải hoàn thành hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước quốc gia là nhiệm vụ được đưa lên hàng đầu trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng về lâu dài.

 

Cần làm gì để hoàn thành hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước quốc gia trong năm 2030 ??

 

Theo đó, phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Căn cứ vào quyết định trên thì đối với các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước định kỳ, thường xuyên, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành việc xây dựng và duy trì hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước quốc gia (bao gồm mạng quan trắc tài nguyên nước trung ương và địa phương) hệ thống cảnh báo, dự báo lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng và các tác hại khác do nước gây ra.

 

Ngoài ra việc hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống giám sát việc phối hợp vận hành của tất cả các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông và hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

 

Riêng đối với các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước không định kỳ, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất; tìm kiếm, phát hiện nguồn nước dưới đất liên tỉnh và nội tỉnh; điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; hoàn thành việc khoanh định, công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên phạm vi toàn quốc

 

Phấn đấu hoàn thành việc xác định và công bố khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước đối với các sông, đoạn sông liên tỉnh, liên quốc gia, các sông nội tỉnh trọng điểm về ô nhiễm nguồn nước và các sông, đoạn sông có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương.

 

 

Đặc biệt với các hoạt động điều tra cơ bản có tính chất đặc thù, kịp thời cung cấp các thông tin, số liệu hiện trạng về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, khí thải, chất thải khác vào nguồn nước; tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước; đánh giá, cảnh báo, dự báo tác động của biến đổi khí hậu với tài nguyên nước, diễn biến bất thường về số lượng, chất lượng các nguồn nước và các tác hại do nước gây ra.

 

Nhưng để có thể thực hiện mục tiêu trên, giải pháp thực hiện quy hoạch là xây dựng cơ chế quản lý, cấp vốn cho hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước bằng nguồn thu từ các hoạt động tài nguyên nước và phí sử dụng thông tin, số liệu tài nguyên nước.

 

Tôi nhận thấy cần đổi mới, hoàn thiện các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm điều tra cơ bản tài nguyên nước phù hợp với trình độ phát triển và năng lực công nghệ tiên tiến của các nước trong khu vực.

 

Tôi tin rằng việc tập trung đầu tư nghiên cứu, lựa chọn các phương pháp, thiết bị, mô hình, công cụ kỹ thuật tiên tiến, hiện đại có độ chính xác cao, sử dụng có hiệu quả trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước và phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tài nguyên nước; xây dựng danh mục các đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước ưu tiên đầu tư theo hình thức xã hội hóa, đồng thời có cơ chế để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư theo hình thức công - tư để cung cấp dịch vụ công.

 

Các giai đoạn hoàn thành hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước quốc gia từ 2025 đến 2030

 

Trong giai đoạn 2022 - 2025: Cần hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động các trạm, điểm và yếu tố quan trắc mới trong quy hoạch, đưa mạng lưới quan trắc tài nguyên nước quốc gia của Việt Nam đạt trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và trình độ tiên tiến của khu vực Châu Á.

 

Ngoài ra cần hoàn thành nâng cấp các phòng thí nghiệm, hiện đại hóa các trung tâm xử lý; cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, bảo đảm thông tin đồng bộ, có hệ thống và độ tin cậy cao. Tầm nhìn đến năm 2030: Hệ thống quan trắc tài nguyên nước hiện đại, đạt trình độ hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, hội nhập với khu vực và thế giới.

 

Cũng theo như thông tin mà tôi nhận được thì kinh phí đầu tư phát triển cho cả các giai đoạn trên sẽ được khái toán cụ thể thông qua các dự án đầu tư. Về việc duy trì hoạt động của mạng lưới quan trắc tài nguyên nước quốc gia, cơ bản đáp ứng nhu cầu công tác quản lý nhà nước theo quy hoạch từ nay đến năm 2030 và từng bước xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật để lập kế hoạch hàng năm.

 

 

Hợp Phát - chuyên gia quan trắc và tự động hoá

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo