PHẠT NẶNG nếu làm giả kết quả quan trắc hồ chứa thủy lợi

PHẠT NẶNG NẾU LÀM GIẢ KẾT QUẢ QUAN TRẮC HỒ CHỨA THỦY LỢI ??
Thuy NguyenViết bởi: Thuy Nguyen

PHẠT NẶNG NẾU LÀM GIẢ KẾT QUẢ QUAN TRẮC HỒ CHỨA THỦY LỢI ??

HỢP PHÁT thường xuyên nhận được những câu hỏi như làm giả kết quả quan trắc hồ chứa thủy lợi, thủy điện hay những kết quả quan trắc tài nguyên nước khác có bị xử phạt nặng không thì hôm nay, ngay trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi sẽ một lần nữa trình bày một cách chi tiết nhất để quý khách hàng có thể nắm rõ mà không bị mắc phải những sai lầm tương tự.

Phạt nặng nếu làm giả kết quả quan trắc hồ chứa thủy lợi

 

Bạn biết đấy, quan trắc là việc theo dõi có hệ thống các thành phần môi trường, kiểm soát chất lượng, cung cấp thông tin số liệu quan trắc một cách tin cậy có độ chính xác cao thông qua quá trình đo đạc để đánh giá diễn biến chất lượng nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ bền vững các hồ chứa thủy lợi, thủy điện. 

 

Và kết quả quan trắc hồ chứa thủy lợi là công việc phải thực hiện theo đúng báo cáo cam kết của cá nhân, tổ chức quản lý hồ chứa đề ra. Kết quả quan trắc thường được nêu rõ trong báo cáo, tùy vào quy mô và diện tích mà số vị trí lấy mẫu.

 

Hơn nữa kết quả quan trắc hồ chứa nước cũng là một trong những chỉ số mang tính pháp lý và chịu sự theo dõi của cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền. Đây cũng là phương thức để các cá nhân, tổ chức quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện có thể thực hiện trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, cũng như bảo đảm quyền lợi của chính công trình này.

 

Chính vì thế nếu kết quả quan trắc bị làm giả thì chính cá nhân, tổ chức ấy sẽ bị xử phạt năng theo nội dung trọng tâm được quy định tại Điều 36 Nghị định 155/2016/NĐ-CP. Cụ thể thì: 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở trái phép việc quan trắc, thu thập, trao đổi, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  • Cung cấp dữ liệu, thông tin về môi trường, kết quả quan trắc môi trường không đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định;
  • Không công bố, cung cấp, công khai thông tin, dữ liệu về môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định.
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu, thông tin về môi trường nước

 

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  • Không thống kê, lưu trữ số liệu về các tác động đối với môi trường, về các nguồn thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định;
  • Không nộp đầy đủ các số liệu điều tra, khảo sát, quan trắc môi trường và các tài liệu liên quan khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với các hành vi tẩy xóa dữ liệu, thông tin về môi trường, kết quả quan trắc môi trường nước

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp dữ liệu, thông tin về môi trường, kết quả quan trắc môi trường không trung thực cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

 

Theo đó biện pháp khắc phục hậu quả khi làm giả kết quả quan trắc môi trường nước cụ thể ở đây là hồ chứa nước buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về hiện trạng môi trường đối với các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều này”. Như vậy, hành vi làm giả kết quả quan trắc có thể bị xử phạt dao động từ 80 - 100 triệu đồng. Ngoài ra còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như trên.

 

Có thể thấy mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện giám sát quan trắc tài nguyên nước quốc gia nhưng do còn hạn chế về năng lực con người cũng như trang thiết bị, công tác quản lý, kết quả quan trắc vẫn chưa đạt được những hiệu quả mong muốn.

 

Trước những thách thức đặt ra trong thực tế thời gian vừa qua, việc tăng cường quan trắc, giám sát chất lượng môi trường nước cần phải được đẩy mạnh và tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục để kịp thời cảnh báo và sớm ngăn ngừa các tác động xấu tới môi trường và ngược lại.

Sau cùng để tăng cường triển khai các quy định của pháp luật về quan trắc môi trường nước trong thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn nữa mọi hoạt động quan trắc có quy mô lớn như các công trình quan trắc liên quan tới hồ chứa nước thủy lợi và thủy điện trên địa bàn các tỉnh thành cả nước.

 

Hợp Phát - chuyên gia quan trắc và tự động hoá

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo