CÁCH XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ QUAN TRẮC NƯỚC SÔNG

CÁCH XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ QUAN TRẮC NƯỚC SÔNG
Thuy NguyenViết bởi: Thuy Nguyen

CÁCH XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ QUAN TRẮC NƯỚC SÔNG

Để có thể lắp đặt hệ thống quan trắc nước sông mang lại hiệu quả cao thì công tác xác định địa điểm và vị trí trước đó là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Cách xác định địa điểm và vị trí quan trắc nước sông chính xác nhất hiện nay

 

Theo đó, quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước sông được quy định theo Thông tư số 29 /2011/TT-BTNMT như sau:

 

  • Đầu tiên là các mục tiêu cơ bản trong công tác quan trắc môi trường nước sông
  • Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt khu vực, địa phương
  • Đánh giá mức độ phù hợp các tiêu chuẩn cho phép đối với môi trường nước
  • Đánh giá diễn biến chất lượng nước theo thời gian và không gian
  • Cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm nguồn nước
  • Theo các yêu cầu khác của công tác quản lý môi trường quốc gia, khu vực, địa phương.

 

Công tác quan trắc nước sông sau khi thiết kế sẽ được cấp có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý chương trình quan trắc phê duyệt hoặc chấp thuận bằng văn bản. Việc thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước sông cụ thể sẽ như sau:

- Đầu tiên là “Kiểu quan trắc nước sông”

 

Theo căn cứ vào mục tiêu quan trắc, khi thiết kế chương trình quan trắc cần xác định kiểu quan trắc là quan trắc môi trường nền hay quan trắc môi trường tác động.

- Thứ hai là “Địa điểm và vị trí quan trắc nước sông”

Về việc xác định địa điểm quan trắc môi trường nước sông phụ thuộc vào mục tiêu chung của chương trình quan trắc và điều kiện cụ thể của mỗi vị trí quan trắc. Và căn cứ vào yêu cầu của đối tượng cần quan trắc (sông, suối, ao, hồ…) mà xây dựng lưới điểm quan trắc cho phù hợp. Số lượng các điểm quan trắc phải được cấp có thẩm quyền quyết định hàng năm

Còn đối với vị trí quan trắc cần phải chọn ổn định, đại diện được cho môi trường nước ở nơi cần quan trắc, được xác định tọa độ chính xác và được đánh dấu trên bản đồ.

- Thứ ba là “Thông số quan trắc nước sông”

 

Sẽ căn cứ theo mục tiêu của chương trình quan trắc, loại nguồn nước, mục đích sử dụng, nguồn ô nhiễm hoặc nguồn tiếp nhận mà quan trắc các thông số sau: (QCVN 08:2008/BTNMT quy  định quy chuẩn kỹ thuật  quốc gia về chất lượng nước sông)

- Cuối cùng là “Thời gian và tần suất quan trắc nước sông”

 

Với tần suất quan trắc môi trường nước sông hiện nay sẽ được quy định như sau:

  • Tần suất quan trắc nền: tối thiểu 01 lần/tháng
  • Tần suất quan trắc tác động: tối thiểu 01 lần/quý

 

Bạn nên lưu ý đó là căn cứ vào yêu cầu của công tác quản lý môi trường, mục tiêu quan trắc, đặc điểm nguồn nước sông cũng như điều kiện về kinh tế và kỹ thuật mà xác định tần suất quan trắc thích hợp. Và tại những vị trí chịu ảnh hưởng chế độ thuỷ triều hoặc có sự thay đổi lớn về tính chất, lưu tốc dòng chảy thì số lần lấy mẫu nước mặt tối thiểu là 02 lần/ngày, đảm bảo đánh giá bao quát được ảnh hưởng của chế độ thủy triều.

HỢP PHÁT tự tin cung cấp các giải pháp lắp đặt, tích hợp hệ thống quan trắc nước sông tự động được các chuyên gia đánh giá cao đáp ứng hoàn hảo theo tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên Môi trường. Đặc biệt có sự điều chỉnh linh hoạt với đặc thù của từng lĩnh vực, ngành sản xuất. 

 

HỢP PHÁT tôn trọng nguyên tắc hợp tác, tin cậy, đôi bên cùng có lợi. Trong đó, luôn cố gắng đặt lợi ích khách hàng lên trên lợi nhuận doanh nghiệp. 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo