Quy định về sử dụng và quản lý thiết bị quan trắc chất lượng nước

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Thuy NguyenViết bởi: Thuy Nguyen

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Các quy định về sử dụng và quản lý thiết bị quan trắc chất lượng nước vô cùng quan trọng vì thông qua đó bạn cũng có thể đánh giá một đơn vị quan trắc uy tín trên thị trường hiện nay.

 

 

Quy định về sử dụng và quản lý thiết bị quan trắc chất lượng nước

 

Căn cứ vào Điều 24 sử dụng và quản lý thiết bị quan trắc môi trường trong

 

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT Quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thì:

 

Các thiết bị quan trắc môi trường trước khi đưa vào sử dụng phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về chất lượng, sản phẩm hàng hóa. Thiết bị quan trắc môi trường phải được kiểm soát về đo lường (kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm) theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường.

 

Việc sử dụng thiết bị quan trắc môi trường phải bảo đảm theo đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, quy trình sử dụng thiết bị, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.

 

 

Trước khi sử dụng, các thiết bị quan trắc môi trường phải được kiểm tra (kiểm tra bên ngoài, kiểm tra kỹ thuật và kiểm tra độ chính xác). Trường hợp phát hiện thiết bị không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định thì phải ngừng sử dụng, lập biên bản và lưu lại trong hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường.

 

Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị quan trắc môi trường: phải lập kế hoạch và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế định kỳ các thiết bị quan trắc môi trường theo hướng dẫn của nhà sản xuất và quy trình sử dụng thiết bị.

 

Hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc chất lượng nước

 

Các đơn vị thực hiện hoạt động quan trắc môi trường có trách nhiệm lập hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường. Hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường được lưu giữ tại tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường và sẵn sàng xuất trình hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường gồm:

  • Danh mục và đặc tính kỹ thuật của thiết bị quan trắc; hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
  • Quy trình thao tác chuẩn, quy trình kiểm tra
  • Sổ theo dõi giao nhận, sử dụng thiết bị
  • Sổ theo dõi việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh, phụ kiện
  • Hồ sơ kiểm soát về đo lường của thiết bị quan trắc
  • Giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và các hồ sơ chứng minh chủ sở hữu thiết bị.

 

 

HỢP PHÁT hi vọng, thông qua những quy định này quý khách hàng có thể dễ dàng trong việc đánh giá chọn lựa đâu là đơn vị quan trắc chất lượng nước uy tín mà mình đang tìm kiếm.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo