Quan trắc an toàn đập, hồ chứa theo nghị định 114/2018/NĐ-CP

Quan trắc an toàn đập, hồ chứa theo nghị định 114/2018/NĐ-CP
Nguyễn Minh TrungViết bởi: Nguyễn Minh Trung

Quan trắc an toàn đập, hồ chứa theo nghị định 114/2018/NĐ-CP

1. Bạn đã biết về đập, hồ chứa nước, hồ chứa thuỷ lợi và hồ chứa thuỷ điện chưa?

Đập là công trình được xây dựng để dâng nước hoặc cùng các công trình có liên quan tạo nên hồ chứa nước.

Hồ chứa nước là công trình được hình thành bởi đập dâng nước và các công trình có liên quan để tích trữ nước, có nhiệm vụ chính là điều tiết dòng chảy, cắt, giảm lũ, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, phát điện và cải thiện môi trường; bao gồm hồ chứa thủy lợi và hồ chứa thủy điện.

Đập, hồ chứa thủy lợi là đập, hồ chứa nước được xây dựng với mục đích chính là cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt kết hợp cắt, giảm lũ.

Đập, hồ chứa thủy điện là đập, hồ chứa nước được xây dựng với mục đích chính là phát điện.

2. Nguyên tắc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước là gì

Ưu tiên cao nhất quản lý an toàn đập, hồ chứa nước là "đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước" từ khi đầu tư xây dựng đến khi quản lý, khai thác đập, hồ chứa.(Theo Điều 4 của Nghị định 114/2018/NĐ-CP)

3. Quan trắc an toàn đập, hồ chứa nước là cần quan trắc những thông số gì?

  • Đối với đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ: quan trắc lượng mưa, quan trắc mực nước thượng lưu, hạ lưu; dự báo lưu lượng đến hồ, khả năng gia tăng mực nước hồ chứa;
  • Đối với đập, hồ chứa nước lớn có tràn tự do: quan trắc lượng mưa, mực nước tại thượng lưu, hạ lưu; tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả;
  • Đối với đập, hồ chứa nước vừa có tràn tự do: quan trắc mực nước tại thượng lưu, hạ lưu, tính toán lưu lượng xả;
  • Đối với đập, hồ chứa nước nhỏ có tràn tự do: quan trắc mực nước tại thượng lưu, hạ lưu và quan trắc mực nước tại đập tràn.

4. Cơ quan nào cần phải tổ chức quan trắc an toàn đập, hồ chứa?

Theo điều 14 của Nghị định 114 thì Chủ sở hữu đập, hồ chứa nước là đơn vị có trách nhiệm lắp đặt thiết bị quan trắc công trình đập, hồ chứa nước.

5. Thời hạn để tổ chức quan trắc an toàn đập, hồ chứa?

Theo Điều 4 của Nghị định 114/2018/NĐ-CP thì:

  • Đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng chậm nhất sau 02 năm kể từ ngày Nghị định 114 có hiệu lực thi hành. Trước ngày 4/9/2020.
  • Đập, hồ chứa nước có tràn tự do phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng chậm nhất sau 03 năm đối với kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Trước ngày 4/9/2021.

>>> Chi tiết về Nghị định, vui vùng xem tại đây

 

---------------------------------------------------

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin

HỢP PHÁT - CHUYÊN GIA QUAN TRẮC VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

Mobile/Zalo: 086.222.0171

Email: info@hotech.com.vn

Websitewww.hotech.com.vn

Facebook: www.facebook.com/hotech.com.vn

Linkedin: www.linkedin.com/company/hợp-phát

ZALO OA (quét mã QR)

Hợp Phát chuyên gia quan trắc và tự động hoá

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo