Nâng cấp và mở rộng mạng lưới quan trắc tự động mặn, lũ tỉnh Trà Vinh

Nâng cấp và mở rộng mạng lưới quan trắc tự động mặn, lũ tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Minh TrungViết bởi: Nguyễn Minh Trung

Nâng cấp và mở rộng mạng lưới quan trắc tự động mặn, lũ tỉnh Trà Vinh

Tháng 12/2016 Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển công nghệ Hợp Phát đã ký hợp đồng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh về việc Nâng cấp và mở rộng hệ thống SCADA giám sát mặn, lũ tại tỉnh Trà Vinh. Công trình đã hoành thành vào tháng 1/2017.  

Hê thống bao gồm:

+ Nâng cấp trung tâm giám sát và thu thập số liệu đặt tại văn phòng công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh 

+ Xây dựng mới 2 trạm quan trắc độ mặn, mực nước tự động tại Cầu Quan và Kênh 3/2 nâng tổng số trạm trong mạng lưới lên 5 trạm.

  

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo