Khảo sát, thiết kế mạng lưới các trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động

Khảo sát, thiết kế mạng lưới các trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động
AdminViết bởi: Admin

Khảo sát, thiết kế mạng lưới các trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động

Công trình: Tăng cường thể chế và thực thi thuộc Dự án: “Quản lý ô nhiễm các Khu Công Nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy”

Hạng mục: Khảo sát, thiết kế và lập báo cáo KTKT 9 trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động

Địa điềm xây dựng: thuộc tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ đầu tưBan QLDA Thành phần tăng cường thể chế và thực thi thuộc Tổng Cục Môi Trường

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo