Hệ thống quan trắc lũ sớm tỉnh Bình Định

Hệ thống quan trắc lũ sớm tỉnh Bình Định
AdminViết bởi: Admin

Hệ thống quan trắc lũ sớm tỉnh Bình Định

Công ty đã thực hiện lắp đặt, bảo trì hệ thống quan trắc mưa, mực nước tự động tại lưu vực sông Kone và sông Hà Thanh, tỉnh Bình Định. Đây là một trong những hợp phần thuộc dự án "Xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm cho tỉnh Bình Định" - do Rockefeller tài trợ. Hệ thống bao gồm 4 trạm đo mưa, mực nước tự động và một trạm thu thập và giám sát dữ liệu trung tâm đặt tại Tp.Qui Nhơn. Tất cả số liệu được gửi về trung tâm hoàn toàn tự động qua đường truyền 3G/internet

    

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo